کلیپ های وینکس ♥سلام♥ ♥من ایدا یا همون bloom هستم♥ ♥ اینجا فقط از کلیپ های وینکس اپ میشه ♥ ♥امیدوارم از وبلاگم خوشتون بیاد♥ http://winx-clipix.mihanblog.com 2018-10-18T23:10:26+01:00 text/html 2012-08-18T18:36:35+01:00 winx-clipix.mihanblog.com bloom or ayda جایزه الهام + یه خبر http://winx-clipix.mihanblog.com/post/12 <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">سلام خوبین؟<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif">امروز جایزه الهام رو گذاشتم چون توی<IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">مسابقه وبلاگ بلومم دوم شد<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif">خب حالا </FONT><FONT size=3>اگه کار ندارین برین تو <IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">خبر اون توئه <IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> text/html 2012-08-14T21:01:40+01:00 winx-clipix.mihanblog.com bloom or ayda کلیپ ساخته شده توسط الهام جون (اجی من) http://winx-clipix.mihanblog.com/post/10 <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">سلام بچه ها <IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 src="http://s13.rimg.info/1026a4f67ec5b78e31bda72a7d4bb186.gif">هه تعجب کردین؟ اره این اپم رو<IMG border=0 src="http://s13.rimg.info/1026a4f67ec5b78e31bda72a7d4bb186.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">الهام کلیپشو ساخته ! اسم وبش<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><A href="http://tecnaandwinx.mihanblog.com/"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffcc99" size=2>http://tecnaandwinx.mihanblog.com/</FONT></A></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 src="http://s13.rimg.info/1026a4f67ec5b78e31bda72a7d4bb186.gif">میدونم که میشناسینش ! خب برین<IMG border=0 src="http://s13.rimg.info/1026a4f67ec5b78e31bda72a7d4bb186.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">تو تا کلیپ ناناسی که ساخته رو ببینین<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> text/html 2012-08-13T06:41:00+01:00 winx-clipix.mihanblog.com bloom or ayda کلیپ ساخته شده توسط خودم (وینکس 3بعدی 2) http://winx-clipix.mihanblog.com/post/9 <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">سلام خوشملا ! حالتون خوفه؟<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 src="http://s13.rimg.info/1026a4f67ec5b78e31bda72a7d4bb186.gif">امروز بازم از کلیپ هایی که درست کردم </FONT><FONT size=3>یکیشو<IMG border=0 src="http://s13.rimg.info/1026a4f67ec5b78e31bda72a7d4bb186.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">اپیدم&nbsp;. اونم همین وینکس 3بعدی 2 هستش<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 src="http://s13.rimg.info/1026a4f67ec5b78e31bda72a7d4bb186.gif">امیدوارم خوب شده باشه ! برین ادامه .......<IMG border=0 src="http://s13.rimg.info/1026a4f67ec5b78e31bda72a7d4bb186.gif"></FONT></P> text/html 2012-08-12T12:29:06+01:00 winx-clipix.mihanblog.com bloom or ayda تیلر وینکس 3بعدی 2 http://winx-clipix.mihanblog.com/post/8 <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">سلام خوبین؟<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=05700000 src="http://www.thesmilies.com/love/05700000.gif">من امروز براتون تیلر وینکس 3بعدی2 رو گذاشتم<IMG border=0 alt=05700000 src="http://www.thesmilies.com/love/05700000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">خب بریم تو <IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> text/html 2012-08-09T09:19:03+01:00 winx-clipix.mihanblog.com bloom or ayda کلیپ ساخته شده توسط خودم از بلوم در وینکس 3بعدی http://winx-clipix.mihanblog.com/post/6 <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">سلام به همگی<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG alt="love smileys" src="http://www.thesmilies.com/smilies/love/love0046.gif">خب میخواستم بگم من دارم میرم مسافرت<IMG alt="love smileys" src="http://www.thesmilies.com/smilies/love/love0046.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">3روز دیگه میام بخاطره همین گفتم اپ کنم<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG alt="love smileys" src="http://www.thesmilies.com/smilies/love/love0046.gif">خب براتون یه کلیپ گذاشتم که باز خودم<IMG alt="love smileys" src="http://www.thesmilies.com/smilies/love/love0046.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">ساختمش امیدوارم قشنگ شده باشه !<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG alt="love smileys" src="http://www.thesmilies.com/smilies/love/love0046.gif">اوه راستی اینم نتیجه نظر سنجی<IMG alt="love smileys" src="http://www.thesmilies.com/smilies/love/love0046.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3>نتیجه نظرسنجی فعال بلاگ</P> <DIV class=box> <DIV style="DISPLAY: block" class=clearfix><SPAN style="BACKGROUND: url(http://static2.mihanblog.com//public/images/icon/ext3.gif) no-repeat 98% -180px" class=box_header_bg><IMG alt=- src="http://static2.mihanblog.com//public/images/empty.gif"></SPAN><SPAN class=box_header>مشاهده نتیجه نظرسنجی</SPAN></DIV> <STYLE> .pollResult{ border-collapse:collapse; width:100%; } .pollResult td{ padding:2px; border:1px solid #eee; } .pollResult th{ border:1px solid #eee; font-weight:normal; text-align:left; padding-left:5px; } .pollbar{ height:20px; position:relative; border:1px solid #eee; background:#59C15C url(http://static2.mihanblog.com//public/images/etc/poll/barbg.gif) 0px -20px; } .pollbar b{ background:#59C15C url(http://static2.mihanblog.com//public/images/etc/poll/barbg.gif); height:20px; display:block; } .pollbar .maxClass{ background:#59C15C url(http://static2.mihanblog.com//public/images/etc/poll/barbg.gif) 0px -40px; } .pollbar span{ position:absolute; line-height:20px; padding-right:5px; text-align:center; } </STYLE> <TABLE class=pollResult> <TBODY> <TR> <TH style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 25px; FONT-WEIGHT: bold" colSpan=3>زود زود اپ کنم؟</TD> </TR> <TR> <TH style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 25px; COLOR: #555" colSpan=3>دهم مرداد 91 ساعت 01:25:05</TD> </TR> <TR> <TH>♥ اره ♥ </TH> <TD width=150> <DIV style="WIDTH: 150px" class=pollbar><SPAN>86.67 درصد </SPAN><B style="WIDTH: 130px" class=maxClass></B></DIV></TD> <TD width=75 align=right>(26 رای) </TD></TR> <TR> <TH>♥ نه ♥ </TH> <TD width=150> <DIV style="WIDTH: 150px" class=pollbar><SPAN>13.33 درصد </SPAN><B style="WIDTH: 20px"></B></DIV></TD> <TD width=75 align=right>(4 رای) </TD></TR> <TR> <TH>شرکت کنندگان</TH> <TD colSpan=2>30 نفر </TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV class=publishPaging></DIV></DIV> <P></P> <DIV class=footer><BR><BR></DIV></FONT> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">تو نظرسنجی جدید شرکت کنین<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG alt="love smileys" src="http://www.thesmilies.com/smilies/love/love0046.gif">برین تو و دان کنید تروخدا نظر یادتون نره<IMG alt="love smileys" src="http://www.thesmilies.com/smilies/love/love0046.gif"></FONT></P> text/html 2012-08-08T07:59:49+01:00 winx-clipix.mihanblog.com bloom or ayda موزیک ویدیو ایشا در کنسرت وینکس با زیر نویس انگلیسی http://winx-clipix.mihanblog.com/post/5 <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">سلام به همگی<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif">وای این چند روزه که نبودم نمیدونین چقدر<IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">دلم براتون تنگ شده بود خب امروز این قسمتو<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif">از کنسرتم جدا کردم و الان گذاشتم<IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">&nbsp;برین تو کپی هم </FONT><FONT size=3>ممنوع <IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> text/html 2012-08-01T06:16:50+01:00 winx-clipix.mihanblog.com bloom or ayda کلیپ ساخته شده توسط خودم از بلوم http://winx-clipix.mihanblog.com/post/3 <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">سلام خوبین گلای من؟<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif">امروز براتون کلیپی رو اپ کردم که<IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">توسط خودم ساخته شده برین تو<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif">و دان کنین راستی تا اخرش ببینید<IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif"></FONT></P> text/html 2012-07-31T09:28:49+01:00 winx-clipix.mihanblog.com bloom or ayda کلیپ مجیک وینکس فلورا استلا و موزا http://winx-clipix.mihanblog.com/post/2 <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">سلام خوشگلا <IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif">امروز برای اولین اپم کلیپ<IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">مجیک وینکسه فلورا استلا و موزا<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif">رو گذاشتم خیلی خیلی باکیفیته اگه<IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">دانلود شه ! برین تو و دان کنید نظر یادتون نره<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> text/html 2012-07-30T19:42:08+01:00 winx-clipix.mihanblog.com bloom or ayda ♥سلاااااااا♥ااااااااا♥اااااااا♥ااااااام♥ http://winx-clipix.mihanblog.com/post/1 <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif">&nbsp;سلام <IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">به وبلاگ کلیپ های وینکس <IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif">&nbsp;خوش اومدین <IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">در این وبلاگ من (ایدا یا همون bloom)<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif">براتون از کلیپ های وینکس<IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">اپ میکنم فقط چندتا قانون و نکته<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif">هست که توی صفحات جانبی گفتم<IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif">حتمااااااا بخونید امیدوارم از وبلاگم لذت ببرید<IMG border=0 alt=04300000 src="http://www.thesmilies.com/love/04300000.gif"></FONT></P> <P><FONT size=3><IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif">&nbsp;و اینم ارم وبلاگم بای <IMG border=0 alt=05600000 src="http://www.thesmilies.com/love/05600000.gif"></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><A title="" href="http://winx-clipix.mihanblog.com/" target=_blank><IMG alt="" src="http://i39.tinypic.com/20tosjt.jpg"></A></P>